Стандартни цени за погребално обслужване и кремация в Крематориум Варна:

052/505-485 – Денонощен телефон

Погребално обслужване на цени от 290 лв.

Директна кремация в Крематориум Варна на цени от 999 лв.

Пакетът “Директна кремация” се предлага единствено при транспортиране на покойника за директно изгаряне, без допълнително сбогуване! Посочените цени са базови, но могат да бъдат и крайни.

Всички неописани по-горе допълнителни стоки и услуги са по избор и желание на клиента и се коментират на място с наш служител!

* Цените не включват общинска такса “Изкопаване на гробно място” – различна за всяко населено място, определена от Общински съвет/ Обреди ЕООД:

Актуални цени от 01.09.2022 :
Нов гроб – Тополи – 500 лв. При COVID-19 +50лв. Такса “Строително право” +30лв.
Семейна гробница в Централни гробища Варна – 3950 лв., всички останали гробищни паркове – 2000 лв. При COVID-19 +50лв. Такса “Строително право” +30лв.
Използване на стар гроб във всеки един гробищен парк на територията на гр. Варна – 500 лв. Семейна гробница в стар гроб – 1700 лв. При COVID-19 +50лв.
Ден и час за погребение се запазва след издаване на смъртен акт и се определя в зависимост от натовареността на гробищния парк.

Цена за услугата “Стандартна кремация” предлагана от “Крематориум Варна” е 640 лв. – получаване на урната до 5 работни дни.

Урнова ниша в Централен гробищен парк Варна 600, 700 или 800 лв.

** Цените не включват носене на ковчег с покойник и ритуал. Цените за изнасяне на покойник се определят в завимост от местоположението и телосложението му. Ритуалът не е задължителен, като може да бъде църковен или граждански, а цената варира за различните ритуални зали и храмове!

*** Услугата “Организиране на погребение” включва:

 • Оформяне на документи
 • Консултация за право на ползване на гроб
 • Справка в регистъра за старо гробно място
 • Съставяне на смъртен акт
 • Запазване ден и час за погребение
 • Запазване ден и час за ритуал
 • Присъствие на траурен агент

**** Всички цени са фиксирани по ценоразпис, достъпен в офиса ни.

Предлагаме специализиран транспорт на покойни с катафалка до всяка точка на страната и чужбина.

Пълен списък на траурните стоки, обреди и услуги, които предлагаме:

 • Изкопаване и заравяне на нов/стар гроб
 • Почистване и поддръжка на стар гроб
 • Събиране на кости
 • Освобождаване от болница
 • Посмъртен тоалет
 • Ковчег
 • Аранжировка на ковчег
 • Доставка на ковчег
 • Пренасяне на ковчег
 • Катафалка
 • Хладилна камера
 • Църковен Ритуал
 • Граждански Ритуал
 • Некролози
 • Венци
 • Кръстове
 • Погребални комплекти
 • Свещи
 • Подавки
 • Жито
 • Всички необходими траурни принадлежности