052/505-485 – Денонощен телефон

Траурна агенция “Траурен Дом Обелиск” Варна предлага все по-често налагащата се в практиката кремация.

От Юли 2019 г. кремацията се извършва в Крематориум Варна.

Услугата включва:

 • Ковчег
 • Транспортиране на ковчег с покойник до Крематориум Варна
 • Кремация
 • Връщане на урната с прахта

 

146

 

 

Урната може да бъде положена в стар наследствен гроб, в урнова ниша в колумбарийна стена или да бъде съхранявана от близките в дома им.

 

Заснето с Lumia Selfie

Необходими документи за кремация:

 • Съобщение за смърт
 • Лична карта на починалия
 • Разрешение за кремиране от лекарят, издал съобщението за смърт
 • Декларация за получаване на урна
 • Декларация за кремиране
 • Документ удостоверяващ родствена връзка на възложителя с починалия (удостоверение за брак, удостоверение за раждане, копие на лична карта)

Пакет “Директна Кремация”:

 • Организация на документи за кремация
 • Ковчег – обикновен
 • Доставка на ковчег до адрес/болница/хоспис
 • Транспорт до Крематориум Варна
 • Извършване на кремацията
 • Урна (метална капсула) – обикновена
 • Доставка на урната до нашия офис

999 лв.

Всички допълнителни стоки и услуги са по желние на клиента!

* Цените не включват носене на ковчег с покойник и ритуал. Ритуалът не е задължителен, като може да бъде църковен или граждански, а цената варира за различните ритуални зали и храмове!

** Всички цени са фиксирани по ценоразпис, достъпен в офиса ни.

Пълен списък на траурните стоки, обреди и услуги, които предлагаме:

 • Изкопаване и заравяне на нов/стар гроб
 • Почистване и поддръжка на стар гроб
 • Събиране на кости
 • Освобождаване от болница
 • Посмъртен тоалет
 • Ковчег
 • Аранжировка на ковчег
 • Доставка на ковчег
 • Пренасяне на ковчег
 • Катафалка
 • Хладилна камера
 • Църковен Ритуал
 • Граждански Ритуал
 • Некролози
 • Венци
 • Кръстове
 • Погребални комплекти
 • Свещи
 • Подавки
 • Жито
 • Всички необходими траурни принадлежности

Предлагаме специализиран транспорт на покойни с катафалка до всяка точка на страната и чужбина.