Погребения и кремация във Варна.

052/505-485 - Денонощен телефон

"Траурен Дом Обелиск" ЕООД е погребална агенция извършваща траурна дейност от 2001 година. Ние знаем колко е труден този момент и сме напълно съпричастни с мъката. Благодарение на нашия богат опит в траурните обреди и ритуали, ще организираме едно достойно погребение на Вашия близък и скъп човек.

Човек и Карма не зависят от нас, но ние се отнасяме към тях с уважение!

В Памет на нашите близки.

Организираме и извършваме кремации в

"Крематориум Варна"

Погребална агенция “Траурен дом Обелиск”

Подкрепа, коректност и съпричастност!

Като траурна агенция ние поемаме цялостната организация за всички необходими траурни обреди за изпращането на Вашите близки в последния им път. Нека почетем тяхната памет подобаващо!

Нашата погребална агенция има повече от 18 години опит в организацията на погребения! Винаги оставяме в клиентите си лоялност и уважение към нашите услуги.

Екипът ни от професионалисти е на разположение да Ви помогне при вземането на важните решения, касаещи погребението и всички траурни услуги и обреди. За Вас остава възможността да се съсредоточите върху най-важното - отдаването на последна почит към близкия човек и неговата памет.

Траурен дом Обелиск извършва погребения във всички гробищни паркове на територията на Община Варна, стопанисвани от Общинска траурна агенция "Обреди" ЕООД.

Предлагаме специализиран транспорт на покойни с катафалка до всяка точка на страната и чужбина.

Ние като траурна агенция оказваме пълно съдействие за издаване на смъртен акт от Гражданско състояние към Община Варна. Смъртният акт е задължителен документ за извършване на погребение или кремация.

Ние сме денонощно на Ваше разположение! - 052/505-485

 

 COVID-19 Информация:

 

Европейски фонд за регионално развитие

ОПИК 2014-2020

“ТРАУРЕН ДОМ ОБЕЛИСК” ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

"ТРАУРЕН ДОМ ОБЕЛИСК" ЕООД е специализиран в организирането на погребения и кремации.

Финансирането е по Проект № BG16RFOP002-2.073-0756 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Общата стойност на проекта е: 9 244.41 лв., от които 7 857.75 лв. европейско и 1 386.66 лв. национално съфинансиране.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лв., от които 147 050 000 лв. европейско и 25 950 000 лв. национално съфинансиране.

Повече информация тук